My blog - Luxo

.

Hamachi

Hamachi je software, pro vytvoření vlastní virtuální sítě v síti internet (VPN) a pokud se do takovéto virtuální sítě k vám někdo připojí, budou se vaše dva počítače chovat, jakoby jste seděli v jedné místnosti vedle sebe a byli mezi sebou propojeni síťovým kabelem, což například při spojení několika PC přináší značné výhody.Po nainstalování se vám vytvoří jakýsi virtuální ovladač, který vytvoří nové připojení k lokální síti.
Jak to funfuje ?
Jakmile si Hamachi nainstalujete, vytvoří se ve vašem seznamu síťových připojení (WinXP) nové připojení a vaše PC se bude chovat, jakoby jste v něm měli další síťovou kartu. Po spuštění samotného programu, vám Hamachi server přiřadí vaši jedinečnou, interní IP adresu ve tvaru 5.xxx.xxx.xxx kde písmeno "x" znázorňuje tvar IP adresy přidělené Hamachi serverem.
A co dál ?
Nyní, když jsme si Hamachi nainstalovali, můžeme přistoupit k samotnému připojení do již existující sítě od někoho jiného, nebo si můžeme vytvořit vlastní virtuální síť.

Připojení do již existující sítě

Pokud se chceme připojit do jiné, než námi vytvořené virtuální sítě, stačí spustit Hamachi a na spodní liště programu zmáčknout tlačítko s názvem "Create or join networks" a vyjede nám nabídka s 2 položkami - Create new network... Join existing network... a my zvolíme položku Join existing network... a zadáme název sítě, do které se hodláme připojit ( Network name ) a heslo k síti ( Network passworld ) a nakonec stiskneme tlačítko připojit ( Join ), které najdeme nahoře na pravé straně přihlašovacího formuláře.

Po připojení do sítě

Tak a nyní jste připojeni do něčí sítě a váš počítač a všechny ostatní počítače v této síti se nyní chovají, jakoby byli v jedné LAN síti, takže můžete bez problémů hrát přes LAN hry, sdílet soubory, prostě vše na co jste zvyklí, když by jste byli připojeni do klasické LAN sítě ve škole, nebo v počítačové herně, či kavárně.

Vytvoření vlastní sítě

Pokud si chcete ale vytvořit vlastní virtuální síť Hamachi, budete muset postupovat stejně jako při připojení do sítě, které je popsáno výše, s tím rozdílem, že nezvolíte položku Join existing network... ale zvolíte Create new network... kde zadáte název, jak se vaše síť má jmenovat a zadáte přístupové heslo k této síti a stisknete tlačítko Create, které najdete také nahoře na pravé straně vytvářecího formuláře.

Když je síť vytvořena, můžou se do ní přihlašovat ostatní uživatelé Hamachi (za předpokladu že znají název vaší sítě a heslo k ní). Uživatele, který se do vaší sítě přihlásí, můžete také i vyhodit, když na ně kliknete pravým tlačítkem myši a zvolíte položku Evict... a pokud zvolíte položku Ban... tak se uživatel do vaší sítě už nikdy nedostane.
Jak je to s rychlostí ?
Rychlost přenosů v síti je přímo závislá na kvalitě připojení jednotlivých PC k internetu, takže pokud budete například hrát s několika uživateli nějakou hru, tak rychlost hry se omezí podle nejpomalejšího připojení, ale takhle to většinou bývá i v klasické LAN síti.
Bezpečnost v síti
Komunikace v síti je velice dobře šifrována, Hamachi používá systém zabezpečení RSA a komunikace mezi serverem a klientem probíhá přes P2P, takže jednotlivé sítě jsou velmi dobře chráněné.
Na závěr
Hamachi otevírá další možnosti hraní her online přes internet po celém světě kdykoliv a kdekoliv. Program ocení především uživatelé s neveřejnou IP adresou, kteří například nemohou sdílet data nebo ovládat své PC přes Internet.


aky se vám už stalo, že jste si chtěli zahrát s kamarádem CS po Hamachi síti na jeho serveru, ale jediné, čeho jste se dočkali, bylo "LAN servers are restricted to local clients (class C)" ? Čtěte dále....


CS vám po Hamachi půjde, jen pokud budete vy, jako ten, co zakládá server, mít podobnou IP adresu, např.: vy máte 5.1.x.x a váš kamarád má 5.1.y.y. Problém nastane právě, když vy máte např.: 5.8.x.x a kamarád 5.13.y.y. V tom případě musíte kamarádovi přidělit jinou IP adresu:

1) Nejdříve si musíte stáhnout Hamachi v1.0.0.36 nebo novější (stačí, když ho bude mít ten, kdo zakládá server, ostatní můžou mít i starší verze).

2) Ve složce, kde máte nainstalované Hamachi, vytvořte soubor "aliases.txt".

3) V tomto souboru budete psát příkaz pro změnu IP adresy ve tvaru "PŮVODNÍIP NOVÁIP", pro lepší pochopení uvedu příklad:
Já mám adresu 5.13.143.36 a kamarád, se kterým chci hrát, má adresu 5.1.255.153. Jelikož já zakládám server, tak potřebuju změnit kamarádovu adresu na 5.13.255.153, takže do souboru aliases.txt napíšu následující řádek:

5.1.255.153 5.13.255.153

Přesně takhle s jednou mezerou. Prostě kamarádovu IP adresu předělám tak, aby měla první dvě čísla stejná, jako má moje IP adresa.

4) Ted musíte uložit soubor a vypnout a zapnout Hamachi (úplně vypnout, ne jen se odhlásit a zpět přihlásit do sítě, ale restartovat celý program) a můžete hrát.

5) Pokud chcete hrát ve více lidech, stačí jen připsat další řádky.


HamachiSetup-1.0.2.2-cz.exe, (983.6kB)
Freeware
Žádné komentáře
 
Foto, Fotoaparáty, Kompaktní